W piątek 07 czerwca 2024 organizowany był wyjazd studyjny szlakiem kulinarnym Saksonii. Wycieczka odbyła się w ramach polsko-niemieckiego projektu realizowanego przez Fundację Natura Polska i Stowarzyszenie Guesa z Görlitz. Podczas spotkania jego uczestnicy poznali manufakturę i muzeum musztardy w Bautzen a także zwiedzili Alte Wasserkunst – stary wodociąg będący zabytkiem techniki. Celem projektu jest wzmocnienie

i intensyfikacja współpracy transgranicznej Partnerów i jego uczestników. Główne wydarzenie odbędzie się 03 sierpnia br. w Lubomyślu (Park) i będzie nim WYSTAWA produktów regionalnych. Dzięki WYSTAWIE możliwa będzie integracja mieszkańców poprzez elementy łączące tj. wspólną dla obu narodów historię, kulturę i tradycje łużyckie. Uzupełnieniem działań projektowych będzie rozbudowa strony internetowej lokalnych produktów www.produktypogranicza.eu oraz wydanie kalendarza o produktach regionalnych.

Projekt pn. „Poznajemy produkty regionalne na niemiecko-polskim pograniczu” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Małych Projektów Polska-Saksonia 2021-2027.

Share This