Numer projektu: PLSN.01.01-IP.01-0001/23 Tytuł projektu: PROADAPT – POGRANICZE PRZYJAZNE KLIMATOWI - Wspomaganie decyzji w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu. Cele: Celem głównym projektu PROADAPT jest wspieranie pogranicza przyjaznego...

czytaj dalej