Projekty zrealizowane

„Guzów – witamy turystów”

W ramach projektu na który dofinansowanie w kwocie 15.400 zł. przyznała Lokalna Grupa Działania "Grupa Łużycka" z Lubska, przeprowadzono działania związane z promocją Guzowa położonego w gminie Jasień, w tym głównie znajdującego się tam użytku ekologicznego...

czytaj dalej

Polsko-niemieckie tradycje ceramiczne na Łuku Mużakowa

W ramach projektu powstał w gminie Tuplice szlak ceramiki (przy ścieżce rowerowej Cielmów-Chełmica-Jagłowice) promujący tradycje ceramiczne pogranicza polsko-niemieckiego poprzez instalację tablic turystycznych. Ponadto został wydany folder, ulotki promujące szlak,...

czytaj dalej

„Oznakowanie i zabezpieczenie pomników przyrody”

 Zabezpieczono i oznakowano 394 pomniki przyrody na terenie pięciu lokalnych grup rybackich (Łużycka, Krośnieńsko-Gubińska, Partnerstwo Jezior, Sieja i Dolnośląska Kraina Karpia) na terenie województw : lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Zadanie...

czytaj dalej

Promocja pomników przyrody w Borach Dolnośląskich

Celem projektu była promocja 148 pomników przyrody w 12 gminach znajdujących się w obszarze Borów Dolnośląskich. W ramach zadania powstała strona internetowa i mapa turystyczna ze zdjęciami i opisem każdego z pomników przyrody oraz tablica informacyjna (zamontowana w...

czytaj dalej