Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na obszarze Borów Dolnośląskich” mająca na celu wzrost kapitału społecznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

W ramach projektu zostaną wykonane plenerowe stoły do gry w tenisa stołowego, szachy i warcaby w miejscowościach: Kadłubia, Łaz, Marszów, Mirostowice Dolne i Przewóz.

Dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania Bory Dolnośląskie: 30.000,00 zł.
Termin realizacji: 17.01.2019 – 17.06.2019

Operacja pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na obszarze Borów Dolnośląskich – II etap” mająca na celu wzrost kapitału społecznego na obszarze Lokalnej Grupy Działania współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota dofinansowania operacji: 30.000,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Bory Dolnośląskie.
Termin realizacji: 01.03.2021 – 30.06.2021

W ramach projektu zostały wykonane plenerowe stoły do gry w tenisa stołowego, szachy i warcaby w miejscowościach: Szczepanów, Biedrzychowice i Gozdnica.

Share This