PROJECTS BASCIL

BASCIL – Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services
In the BASCIL project, 15 partners in 8 countries will work on solutions for small local food producers to be able to diversify their business. By integrating conventional small-scale food production with culinary tourism services, it is possible to reach the end customers directly and obtain a higher value for their products with the shortest value chain.

Lead partner:

Krinova Incubator & Science Park

 

Partners:

 • Estonian Chamber of Agriculture and Commerce
 • Association of Rural Tourism Mecklenburg-West Pomerania e.V.
 • Association of Klaipeda Region
 • Pomorskie Tourist Board
 • Lithuanian Centre for Social Sciences
 • Lithuanian Countryside Tourism
 • Foundation ”Polish Nature
 • HANEN – Norwegian Tourism and Local food association
 • Latvian country tourism association
 • NGO ”Farmers Parliament”
 • Estonian Rural Tourism Organization
 • Pomeranian Development Agency
 • LAB University of Applied Sciences LAB
 • Lomalaidun ryRESILIENT

 

Project period / Okres realizacji:

January 2023 – December 2025

 

Financiers:

Pilot Region/ Region pilotażowy:

Od stycznia 2023 Fundacja Natura Polska jest partnerem w projekcie BASCIL – Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027.

Projekt Bascil ma na celu wspieranie lokalnych producentów żywności w tworzeniu nowych modeli biznesowych w celu dywersyfikacji ich działalności. Jest to niezwykle istotne z uwagi na ostatnie niedogodności występujące na świecie, takie jak pandemia, wysokie ceny energii, które najbardziej uderzają w małych producentów. W ramach projektu, w ciągu 3 lat jego trwania, producenci lokalni we współpracy z jego partnerami będą rozszerzać swoją ofertę o nowe obszary w kierunku zrównoważonych usług turystyki kulinarnej, w tym degustacje, wizyty w gospodarstwach rolnych, wycieczki gastronomiczne, trasy degustacyjne lub sezonowe restauracje w gospodarstwach rolnych. Pozwoli im to być bliżej i bardziej widocznym dla odbiorców finalnych, a tym samym pomóc producentom skrócić drogę do ich produktów (np. poprzez sprzedaż bezpośrednią) i dotrzeć do nowych klientów.

Kick off meeting projektu Bascil

W dniach 14-15.02.2023 w Krinova Incubator and Science Park w Kristianstad w Szwecji odbyło się inauguracyjne spotkanie partnerów projektu Bascil Innovative Solutions for the Rural Food Production Sector to Diversify into Sustainable Culinary Tourism Services realizowanego w ramach programu Interreg Region Morza Bałtyckiego 2021-2027. Krinova – lider projektu, oficjalnie powitał w gronie partnerów projektu Bascil piętnastu reprezentantów z 8 krajów: Polski, Szwecji, Finlandii, Niemiec, Norwegii, Litwy, Łotwy, Estonii. Podczas spotkania lider projektu przedstawił plany i działania, które będą wspólnie realizowane w ciągu 3 lat trwania projektu na rzecz wspierania lokalnych producentów. Uczestnicy spotkania wzięli również udział w warsztatach, podczas których poznawali zasady biznesowego modelu Canvas, który wykorzystywany będzie w projekcie do planowania i projektowania innowacyjnych rozwiązań dla lokalnych producentów.
Dodatkowo podczas spotkania partnerzy mieli okazję podzielić się swoimi pomysłami i doświadczeniami we współpracy z lokalnymi producentami i przy promocji turystyki kulinarnej.

Koordynatorka projektu z Fundacji Natura Polska – Aneta Mazurek przedstawiła najciekawsze inicjatywy i obiekty turystyki kulinarnej w województwie lubuskim. Dyrektor Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej – Łukasz Magrian przedstawił działania promocyjne, które są realizowane w ramach promocji turystyki kulinarnej w regionie pomorskim na rynku krajowym i rynkach zagranicznych w ramach projektu Pomorskie Prestige. Kolejne spotkanie projektowe odbędzie się w terminie 24-26 maja 2023 w Norwegii, na którym zaplanowane są warsztaty z projektowania innowacyjnych rozwiązań (model biznesowy B2C) dla producentów żywności i sieci.

Forum producentów produktów regionalnych

W dniu 21.02.2023 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego odbyło się Forum Producentów Produktów Regionalnych, organizowane przez Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego. Celem spotkania było zapoznanie się z problemami środowiska lokalnych i regionalnych twórców, identyfikacja ich potrzeb oraz wyznaczenie kierunków działań, a także wysłuchanie potrzeb producentów. Podczas Forum pracownicy LCPR przedstawili główne działania jednostki. Uczestnicy wydarzenia mieli możliwość wysłuchania również wykładów połączonych z warsztatami dotyczącymi m.in. fotografii produktu regionalnego, czy skutecznych form reklamy w internecie. Praktyczne wskazówki, dotyczące działalności opartej na produktach regionalnych zaprezentowali lubuscy producenci. Podczas spotkania można było skosztować przystawek na bazie lubuskich produktów regionalnych.
Podczas Forum zaprezentowano plan działań związanych z wdrożeniem projektu BASCIL.

Seminarium – Marketing produktu regionalnego

W czwartek 27 kwietnia 2023 w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze odbyło się seminarium dla producentów lokalnych w ramach projektu Bascil. Celem spotkania było wypracowanie rozwiązań w zakresie nowych kanałów dotarcia do klienta bezpośredniego w dziedzinie turystyki kulinarnej w tym organizacja warsztatów fotografii.
Podczas seminarium jego uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności robienia zdjęć produktów, ich obróbki oraz pisania skutecznych opisów produktów na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Warsztaty obejmowały prezentacje teoretyczne, dyskusje i ćwiczenia praktyczne.

Odrębnie koordynator projektu BASCIL w imieniu Fundacji Natura Polska Aneta Mazurek przedstawiła cele, efekty, harmonogram i etapy działań przedsięwzięcia.
Podczas Forum zaprezentowano plan działań związanych z wdrożeniem projektu BASCIL.

Drugie spotkanie partnerskie w projekcie BASCIL w Norwegii

W dniach 24-26.05 piętnastu partnerów projektu z 8 krajów, w tym z Polski: Fundacja Natura Polska, Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna i Agencja Rozwoju Pomorza S.A., spotkało się w Norwegii, aby wziąć udział w warsztatach projektowych. Podczas spotkania partnerzy skupili się nad poznaniem i zrozumieniem modelu biznesowego Canvas, który wykorzystywany będzie do współpracy z lokalnymi producentami. Inspiracji i pomysłów kulinarnych do dalszej pracy w projekcie dostarczył Hubert Gonera z firmy Landbrand. Zaprezentowany został również szlak cydru, który jest silnym produktem turystycznym Norwegii.

Projekt współfinansowany jest ze środków programu Interreg Baltic Sea Region.

Lubuskie Forum Producentów Produktów Regionalnych!

W czwartek 18 sierpnia 2023 w sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze odbyło się Lubuskie Forum Producentów Produktów Regionalnych. Podczas wydarzenia Aneta Mazurek – koordynator projektu Bascil, zaprezentowała cele i założenia projektu finansowanego w ramach programu Interreg Morze Bałtyckie. W trakcie Forum przeprowadziliśmy szereg różnych konsultacji z poszczególnymi producentami zainteresowanymi udziałem w projekcie i jego działaniach.

Projekt współfinansowany jest ze środków programu Interreg Baltic Sea Region.

Share This