Zapytania cenowe

Fundacja Natura Polska informuje, że poszukuje dostawców usług związanych z realizacją poniższych projektów :

1. III Polsko-niemiecka wystawa produktów regionalnych i łużyckich
2. Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim I etap
3. Współpraca sektora NGO na pograniczu polsko-niemieckim
4. Polsko-niemiecka wystawa produktów regionalnych i łużyckich
5. Polsko-niemieckie spotkania z lasem
6. Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim – II etap
7. Ceramika na Łużycach- promocja tradycji regionalnych na pograniczu polsko-niemieckim
8. Polsko-niemieckie spotkania muzyczne na szlaku Gustava Heinze
9. Polsko-niemieckie spotkania muzyczne na szlaku Gustava Heinze – II etap
10. Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim – III etap
11. Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim – IV etap
12. Pojezierze antropogeniczne – nowy produkt turystyczny na polsko-niemieckim Łuku Mużakowa
13. Polsko-niemiecki szlak kamiennych drogowskazów
14. Kraina parków, dworów i pałaców – wspólne dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe na pograniczu polsko-niemieckim
15. Polsko-niemiecki szlak kamiennych drogowskazów II etap
16. Polsko-niemiecki piknik klimatyczny
17. Tworzymy dobry klimat – współpraca organizacji pozarządowych na polsko-niemieckim pograniczu
18. Współpraca miłośników kolei dla zachowania pamięci o tradycjach kolejowych polsko-niemieckiego pogranicza

Wszelkie informacje na ten temat udzielane są mailowo pod adresem : biuro@naturapolska.eu i telefonicznie pod numerem 608 238 599.

Share This