Projekt pn. „Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego”, współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Projekt pn. „Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego” został zrealizowany w formule partnerstwa pomiędzy Fundacją Natura Polska a samorządami lokalnymi: gminy wiejskie Żary, Trzebiel, Przewóz, Tuplice, gminę miejsko-wiejską Jasień oraz miasto Żagań.

Głównym celem projektu był wzrost poziomu rozwoju technologii koordynacyjno-informacyjnych i wzrost ich wykorzystania przez mieszkańców gmin i miast objętych partnerstwem.
W ramach projektu uruchomione zostały 4 e-usługi dla mieszkańców gmin:

e-Cmentarz to system informacji o cmentarzach, który w całości tworzy sieć elektronicznej ewidencji nekropolii w gminach poprzez wykonanie strony internetowej cmentarzy. Strona umożliwia szybką lokalizacje grobów w wybranym obszarze oraz możliwość płatności za usługi cmentarne przy pomocy aplikacji.

e-Radny to platforma oraz mobilna aplikacja e-radny zawierająca różnego rodzaju dokumenty, których już nie trzeba drukować. Każdy z radnych otrzymał też w ramach projektu tablet.

e-Mieszkaniec to elektroniczne narzędzie dla gmin do tworzenia różnego rodzaju publikacji dla mieszkańców a także aplikacja do kontaktu pomiędzy mieszkańcem a gminą.

e-Podatki to platforma i aplikacja służąca elektronicznym płatnościom.

Wszystkie E-usługi zostały uruchomione i są dostępne na stronach internetowych partnerskich gmin.

Wartość projektu: 3.255.629,15 w tym dofinansowanie z EFRR 2.767.284,77.

Projekt pn. „Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego”, współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
Share This