Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania:

„Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” PO RYBY 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego ,,Rybactwo i Morze” 2014-2020 Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Nazwa projektu :
„Zdrowa Ryba na nowych szlakach turystycznych Pojezierza Dobiegniewskiego”

Cele operacji
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez wyznaczenie 138 km szlaku turystycznego i wyposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (7 punktów odpoczynku).

Planowane wyniki i efekty operacji
*Oznakowanie rowerowego szlaku zdrowej ryby na obszarze gmin Dobiegniew, Drezdenko, Kłodawa, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn (138km)
*Miejsca odpoczynku dla turystów (x7 lokalizacji)
(utwardzenie nawierzchni, siedziska, stoły, oznakowanie, kosze, stojaki na rowery, tablice turystyczne)
*Druk mapy szlaku z opisem łowisk i ryb
*Promocja projektu

Całkowita wartość projektu: 216.400,00 zł. brutto

Dofinansowanie: 149.688,00 zł.

TERMIN realizacji: wrzesień 2018 – kwiecień 2019

Share This