Promocja pomników przyrody w obszarze działania Grupy Łużyckiej

W ramach projektu powstała mapa i folder o 67 pomnikach przyrody oraz dziesięć tablic turystycznych zachęcających do odwiedzenia pomników, które zainstalowano w każdej z ośmiu gmin Grupy Łużyckiej oraz dodatkowo w pobliżu Parku Mużakowskiego w Łęknicy i Ośrodka Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jeziorach Wysokich.

Ponadto projekt był promowany w prasie i radiu.

Na jego realizację Fundacja pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 31.120 zł.

Share This