Projekty zrealizowane

LUBUSKIE DLA KLIMATU

LUBUSKIE DLA KLIMATUW ramach projektu zorganizowano cztery edukacyjne pikniki klimatyczne (Sława, Zielona Góra-Ochla, Szprotawa, Żagań), podczas których uczestnicy poprzez warsztaty i pokazy w przystępny i atrakcyjny sposób zdobyli wiedzę i umiejętności związane z...

czytaj dalej

Polsko-niemiecki piknik klimatyczny

Polsko-niemiecki piknik klimatycznyW ramach działań projektowych zorganizowany został w Krośnie Odrzańskim 03 czerwca 2023 (Park Tysiąclecia) niemiecko-polski PIKNIK KLIMATYCZNY. Podczas wydarzenia odbyło się szereg różnych warsztatów i pokazów promujących zdrowy styl...

czytaj dalej

Polsko-niemiecki szlak kamiennych drogowskazów – II etap

Polsko-niemiecki szlak kamiennych drogowskazów – II etapW ramach działań projektowych organizowane były wycieczki szlakiem drogowskazów do Witnicy (marzec 2023) ze zwiedzaniem Parku Drogowskazów oraz Wiechlic (kwiecień 2023) z poznaniem „zagłębia” drogowskazów w...

czytaj dalej

Polsko-niemiecki szlak kamiennych drogowskazów

Polsko-niemiecki szlak kamiennych drogowskazówW ramach działań projektowych powstał szlak kamiennych drogowskazów a kilka z nich zostało odnowionych. Partnerzy opracowali także przewodnik turystyczny z mapką oraz stronę internetową na których to znajdą się dokładne...

czytaj dalej

Współpraca sektora NGO na pograniczu polsko-niemieckim

Współpraca sektora NGO na pograniczu polsko-niemieckim W ramach projektu zorganizowano wyjazd studyjny poznajemy pogranicze polsko-niemieckie ze zwiedzaniem zielonych miejsc w tym Parku Rododendronów w Kromlau, Leśnej Kolejki Mużakowskiej w Weisswasser, Parku Głazów...

czytaj dalej

Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim

Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckimW ramach projektu opracowano koncepcję nowych szlaków rowerowych w gminie Nowogród Bob. i ich połączenia z miastem Forst. Poza tym wyznaczono i oznakowano nowy rowerowy szlak turystyczny (czerwony) na trasie Nowogród...

czytaj dalej

Razem chronimy klimat na pograniczu polsko-niemieckim

Razem chronimy klimat na pograniczu polsko-niemieckimCelem projektu była współpraca Partnerów i mieszkańców pogranicza na rzecz ochrony klimatu. W ramach projektu zostały zorganizowane warsztaty uczniów szkół na temat elektro odpadów (Sieniawa Żarska) i warsztaty...

czytaj dalej

Polsko-niemiecki szlak obiektów sakralnych

Polsko-niemiecki szlak obiektów sakralnychProjekt miał na celu współpracę mieszkańców pogranicza na rzecz wspólnej historii, tradycji i zwiększenia roli obiektów sakralnych w ofercie turystycznej regionu. W ramach projektu wydano publikacje promujące obiekty sakralne...

czytaj dalej

Baltic Sea Food

Baltic Sea FoodLokalni producenci żywności i rolnicy na obszarach wiejskich BSR to głównie małe firmy rodzinne, które wolą organizować sprzedaż poprzez kontakt bezpośredni i telefonicznie. Obszar rynku lokalnych producentów żywności to zazwyczaj ich własny region...

czytaj dalej

Polsko-niemieckie Święto Lasu

Polsko-niemieckie Święto Lasu Projekt był skierowany do mieszkańców pogranicza oraz podmiotów związanych z lasem i zainteresowanych tematyką leśną z Polski i Niemiec. Działania, które podjęto w ramach projektu to m.in.: organizacja imprezy plenerowej...

czytaj dalej

Polsko-niemieckie spotkania z lasem

Polsko-niemieckie spotkania z lasem Projekt był skierowany do mieszkańców pogranicza oraz podmiotów związanych z lasem i zainteresowanych tematyką leśną z Polski i Niemiec. Działania, które podjęto w ramach projektu to m.in.: organizacja imprezy plenerowej...

czytaj dalej

I etap szlak rowerowy zielony Żary-Dąbrowiec

Celem projektu jest promocja turystyczna gminy Żary i gminy partnerskiej Kreba Neudorf w Niemczech poprzez powstanie sieci szlaków rowerowych. I etap szlak rowerowy zielony Żary-Dąbrowiec W 2013 roku wykonano strategię rozwoju szlaków rowerowych w gminie Żary oraz...

czytaj dalej

II etap szlak rowerowy czarny Świbna-Miłowice

Celem projektu jest promocja turystyczna gminy Żary i gminy partnerskiej Kreba Neudorf w Niemczech poprzez powstanie sieci szlaków rowerowych. II etap szlak rowerowy czarny Świbna-Miłowice W 2014 roku wykonano szlak rowerowy na odcinku...

czytaj dalej

I Polsko-niemiecka WYSTAWA PRODUKTÓW REGIONALNYCH

W sobotę 28 czerwca w Parku w Lubomyślu odbyła się pierwsza polsko-niemiecka WYSTAWA PRODUKTÓW REGIONALNYCH i ŁUŻYCKICH. Podczas wystawy swoje wyroby prezentowało 32 wystawców z Polski i Niemiec. Impreza miała na celu popularyzację produktów wytwarzanych tradycyjnymi...

czytaj dalej

„Guzów – witamy turystów”

W ramach projektu na który dofinansowanie w kwocie 15.400 zł. przyznała Lokalna Grupa Działania "Grupa Łużycka" z Lubska, przeprowadzono działania związane z promocją Guzowa położonego w gminie Jasień, w tym głównie znajdującego się tam użytku ekologicznego...

czytaj dalej

Polsko-niemieckie tradycje ceramiczne na Łuku Mużakowa

W ramach projektu powstał w gminie Tuplice szlak ceramiki (przy ścieżce rowerowej Cielmów-Chełmica-Jagłowice) promujący tradycje ceramiczne pogranicza polsko-niemieckiego poprzez instalację tablic turystycznych. Ponadto został wydany folder, ulotki promujące szlak,...

czytaj dalej

„Oznakowanie i zabezpieczenie pomników przyrody”

 Zabezpieczono i oznakowano 394 pomniki przyrody na terenie pięciu lokalnych grup rybackich (Łużycka, Krośnieńsko-Gubińska, Partnerstwo Jezior, Sieja i Dolnośląska Kraina Karpia) na terenie województw : lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego. Zadanie...

czytaj dalej

Promocja pomników przyrody w Borach Dolnośląskich

Celem projektu była promocja 148 pomników przyrody w 12 gminach znajdujących się w obszarze Borów Dolnośląskich. W ramach zadania powstała strona internetowa i mapa turystyczna ze zdjęciami i opisem każdego z pomników przyrody oraz tablica informacyjna (zamontowana w...

czytaj dalej

Wyposażenie placu sportowo-rekreacyjnego w Lubomyślu

W ramach projektu zakupiono sprzęt sportowy i niezbędne wyposażenie placu sportowego (bramki piłkarskie z siatkami, wózek do kredowania linii, ławki szatniowe, piłki, krzesła, stolik konferencyjny, chorągiewki dla sędziego liniowego, słupki boiskowe, torby i siatki na...

czytaj dalej

Zapraszamy turystów do Jabłońca

W ramach projektu powstał parking turystyczny z miejscami do siedzenia przy świetlicy na którym zainstalowano także tablice edukacyjne o tematyce leśno-przyrodniczej, tablicę o zielonym szlaku turystycznym i innych atrakcjach turystycznych sołectwa. Ponadto...

czytaj dalej

Wicina jako przykład upowszechniania kultury łużyckiej

W ramach projektu powstał parking turystyczny z miejscami do siedzenia przy wjeździe do miejscowości od strony Jasienia na którym zainstalowano także tablice edukacyjne o znajdującym się w pobliżu Parku Kulturowym-Grodzisko oraz o innych atrakcjach turystycznych...

czytaj dalej

Zapraszamy do Zielonego Lasu !

W ramach projektu wykonano miejsce rekreacji i edukacji zdrowotnej w Zielonym Lesie (siłownia pod chmurką, tablice edukacyjne, siedziska, kosze na nieczystości, stojak na rowery, witacze wejściowe, ulotki promocyjne, stronę internetową www.zielony-las.pl i tablice...

czytaj dalej
Share This