Węgiel na Łużycach – promocja tradycji regionalnych na pograniczu polsko-niemieckim

Węgiel na Łużycach – promocja tradycji regionalnych na pograniczu polsko-niemieckim

W ramach projektu zorganizowano wyjazd studyjny do miejsc związanych z tradycjami węglowymi w Krauschwitz i Nochten oraz zainstalowano tablice turystyczne tworzące szlak tematyczny w pobliżu których powstał historyczny mural węglowy (Mirostowice Dolne). Dodatkowo wykonano folder informacyjny o tradycjach węglowych Łużyc. Uzupełnieniem projektu były dwie edycje warsztatów edukacyjnych dla uczniów szkół z Polski i Niemiec na których wykonano mozaikę kamienną oraz malowano kamienie.
Podsumowaniem projektu była konferencja w Żarach o tradycjach węglowych
z interesującymi referatami dotyczącymi tradycji węglowych w regionie żarskim oraz w północnej części powiatu Görlitz.

Celem projektu była intensyfikacja współpracy partnerskiej poprzez pogłębienie wiedzy o dziedzictwie węglowym na obszarze wsparcia.

Partner Projektu:
Förderverein Lausitzer Findlingspark Nochten e.V.
www.findlingspark-nochten.de

Termin realizacji projektu:
01.01.2019-30.11.2019

Wartość projektu:
19.115,55 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020 16.248,21 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 955,78 EUR

Projekt pn. „Węgiel na Łużycach – promocja tradycji regionalnych na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Małych Projektów Interreg Polska– Saksonia 2014-2022 oraz ze środków budżetu państwa.
Share This