Zdrowa Ryba na nowych szlakach turystycznych Pojezierza Dobiegniewskiego

Zdrowa Ryba na nowych szlakach turystycznych Pojezierza Dobiegniewskiego

Cel projektu:
Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich
i obszarach akwakultury poprzez wyznaczenie 138 km szlaku turystycznego i wyposażenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej (7 punktów odpoczynku).
Zrealizowane efekty projektu:

*Oznakowanie rowerowego szlaku zdrowej ryby na obszarze gmin Dobiegniew, Drezdenko, Kłodawa, Skwierzyna, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn (138km)

*Miejsca odpoczynku dla turystów (x7 lokalizacji) (utwardzenie nawierzchni, siedziska, stoły, oznakowanie, kosze, stojaki na rowery, tablice turystyczne)

*Druk mapy szlaku z opisem łowisk i ryb

*Promocja projektu

Całkowita wartość projektu:
216.400,00 zł. brutto

Dofinansowanie:
149.688,00 zł.

TERMIN realizacji:
wrzesień 2018 – kwiecień 2019

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020
Share This