Polsko-niemiecki szlak kamiennych drogowskazów – II etap

Polsko-niemiecki szlak kamiennych drogowskazów – II etap

W ramach działań projektowych organizowane były wycieczki szlakiem drogowskazów do Witnicy (marzec 2023) ze zwiedzaniem Parku Drogowskazów oraz Wiechlic (kwiecień 2023) z poznaniem „zagłębia” drogowskazów w powiecie żagańskim. Partnerzy prezentowali również wystawę plenerową (Żary, Szprotawa, Forst) o projekcie, rozbudowali stronę internetową www.drog-weg.eu o jego działaniach a także wydali kalendarz promocyjny. Na zakończenie projektu kilka kamiennych drogowskazów zostało odnowionych.

Drogowskazy wskazywały dawniej drogę, wyznaczały rejon łowiecki, upamiętniały tragedie, a dziś stanowią także ślad, który chcieli pozostawić po sobie ludzie i mają także wartość poznawczą.

Celem projektu było pogłębienie współpracy partnerskiej, wzmocnienie wzajemnego zaufania i pokonywanie mentalnych, kulturowych oraz językowych barier poprzez tworzenie atrakcji turystycznych i ich promocję.
Partner Projektu:
Land &Leute” Region Lausitzer Neiße e. V.
Termin realizacji projektu:
01.01.2023-30.05.2023

Wartość projektu:
17.380,52 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020: 14.773,44 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 869,03 EUR

Projekt pn. „Polsko-niemiecki szlak kamiennych drogowskazów-II etap”jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).
Share This