Kraina parków, dworów i pałaców – wspólne dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe na pograniczu polsko-niemieckim

Kraina parków, dworów i pałaców – wspólne dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe na pograniczu polsko-niemieckim

W ramach projektu odbył się wyjazd studyjny w Niemczech (15.04.2023), podczas którego wszyscy uczestnicy zwiedzili interesujące parki i dwory w gminie Neuhausen Spree oraz Park i Pałac Branitz w Cottbus. Ponad to opracowano publikacje projektowe (folder i mapa) i film z prezentacją najbardziej ciekawych transgranicznych parków, dworów i pałaców, które warto poznać. Podsumowaniem projektu był wyjazd studyjny (27.05.2023) do wybranych obiektów pałacowo-parkowych w Brodach, Gębicach i Zielonej Górze.
Celem projektu była współpraca i integracja mieszkańców pogranicza poprzez działania promujące atrakcje turystyczne regionu.
Partner Projektu:
Gmina Neuhausen/Spree
Termin realizacji projektu:
01.01.2023-05.06.2023

Wartość projektu:
17.456,16 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020: 14.837,74 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 872,80 EUR

Projekt „Kraina parków, dworów i pałaców – wspólne dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe na pograniczu polsko-niemieckim” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska
w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).
Share This