LUBUSKIE DLA KLIMATU

LUBUSKIE DLA KLIMATU

W ramach projektu zorganizowano cztery edukacyjne pikniki klimatyczne (Sława, Zielona Góra-Ochla, Szprotawa, Żagań), podczas których uczestnicy poprzez warsztaty i pokazy w przystępny i atrakcyjny sposób zdobyli wiedzę i umiejętności związane z edukacją ekologiczną, kształtowaniem postaw proekologicznych i wiedzę z zakresu ochrony klimatu.
W ramach pikniku odbyły się liczne pokazy i warsztaty obejmujące m.in. tematykę oszczędzania wody, niemarnowania żywności, hoteli dla owadów, opakowań jednorazowych, ochrony pszczół, recyklingu, odnawialnych źródeł energii.
Celem projektu było uwrażliwienie społeczeństwa na potrzebę dbania o środowisko naturalne oraz utrwalenie przekonania, że codzienne decyzje przyczyniają się do aktualnego stanu środowiska, które nas otacza.

Koszt realizacji zadania publicznego: 250.000,00 PLN

Share This