Polsko-niemiecki piknik klimatyczny

Polsko-niemiecki piknik klimatyczny

W ramach działań projektowych zorganizowany został w Krośnie Odrzańskim 03 czerwca 2023 (Park Tysiąclecia) niemiecko-polski PIKNIK KLIMATYCZNY. Podczas wydarzenia odbyło się szereg różnych warsztatów i pokazów promujących zdrowy styl życia w tym oszczędzania i zagospodarowania wody, nie marnowania żywności, hoteli dla owadów, promocji opakowań wielorazowych, ochrony pszczół, recyklingu, odnawialnych źródeł energii, pokazy naprawy roweru i ochrony lasu.
Celem projektu było pogłębienie współpracy partnerskiej organizacji pozarządowych poprzez organizację pikniku klimatycznego.
Partner Projektu:
Arbeitsinitiative Letschin e.V.
Termin realizacji projektu:
01.01.2023-05.06.2023

Wartość projektu:
16.039,08 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020: 13.633,22 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 801,95 EUR

Projekt „Polsko-niemiecki piknik klimatyczny” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska
w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).
Share This