Tworzymy dobry klimat – współpraca organizacji pozarządowych na polsko-niemieckim pograniczu

Tworzymy dobry klimat – współpraca organizacji pozarządowych na polsko-niemieckim pograniczu

W ramach działań projektowych odbyły się w marcu 2023 warsztaty ochrony drzew ze sporządzeniem inwentaryzacji oraz pracami pielęgnacyjnymi przy alei kasztanowców w gminie Tuplice (Drzeniów-Świbinki). Partnerzy zorganizowali także niemiecko-polskie Seminarium dla organizacji pozarządowych w Łagowie Lubuskim (12-13 maja 2023) poświęcone wymianie dobrych praktyk oraz wspólnym poznawaniu naszego regionu. W projekcie realizowane były także inne inicjatywy jak np. wspólny newsletter oraz mural o ochronie drzew (budynek byłej szkoły w Drzeniowie).
Celem niniejszego projektu było pogłębianie współpracy partnerskiej organizacji pozarządowych na obszarze wsparcia poprzez działania na rzecz ochrony klimatu tj. polsko-niemieckiego seminarium NGO’s i warsztatów z ochrony klimatu.
Partner Projektu:
Arbeitsinitiative Letschin e.V.
Termin realizacji projektu:
01.01.2023-30.05.2023

Wartość projektu:
15.850,20 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020: 13.472,67 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 792,51 EUR

Projekt „Tworzymy dobry klimat – współpraca organizacji pozarządowych na polsko-niemieckim pograniczu” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska
w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).
Share This