Współpraca miłośników kolei dla zachowania pamięci o tradycjach kolejowych polsko-niemieckiego pogranicza

Współpraca miłośników kolei dla zachowania pamięci o tradycjach kolejowych polsko-niemieckiego pogranicza

W ramach projektu odbyło się w Łęknicy (25 marca 2023r.) spotkanie miłośników kolei z prelekcją i wyjazdem studyjnym po nieczynnej linii kolejowej nr 365 Łęknica-Stary Raduszec. W trakcie wyjazdu zorganizowano także w Jasieniu zawody w jeździe drezyną na czas. Dodatkowo opracowano folder informacyjny o linii nr 365 i wystawę plenerową o jej historii, która jest pokazywana od marca do maja 2023 w Lubsku, Krośnie Odrz. i Letschin.

Podsumowaniem projektu był piknik kolejowy w Letschin (Muzeum Kolejowe) –18 maja 2023 z przejazdami kolejką wąskotorową, zwiedzaniem muzeum kolejowego oraz licznymi konkursami o historii kolei na pograniczu lubusko-brandenburskim.

Partner Projektu:
Eisenbahnverein Letschin e.V.
Termin realizacji projektu:
01.01.2023-30.05.2023

Wartość projektu:
17.480,76 EUR

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020: 14.858,65 EUR (85% wartości projektu)

Dofinansowanie z budżetu Państwa: 874,03 EUR

Projekt „Współpraca miłośników kolei dla zachowania pamięci o tradycjach kolejowych polsko-niemieckiego pogranicza” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).
Share This