PROJECT / PROJEKT: Baltic Sea Food

Local food producers and farmers in BSR rural areas are mainly small family businesses, who prefer to organize the sales through face-to-face contact and by phone. The market area of local food producers is usually their own home region. In many regions they have established local food networks to cooperate for marketing and information exchange.
Local food nets in BSR region have highlighted the need for cost-efficient distribution solutions for delivering food products from farms to local restaurants/tourism farms/shops/industries. The objective of current project is to design a sustainable and transferable business model for B2B distribution applicable for local food nets established by local food producers and providers in BSR rural areas. The model enables to establish smooth short supply chains in local and regional level offering opportunities for growth and improved business performance to SME’s acting in local food sector in rural areas.
The main expected result is improved capacity of national and regional organizations from 10 countries to support local food networks from BSR area interested in launching B2B distribution of local food products in business model and process innovation.

Lokalni producenci żywności i rolnicy na obszarach wiejskich BSR to głównie małe firmy rodzinne, które wolą organizować sprzedaż poprzez kontakt bezpośredni i telefonicznie. Obszar rynku lokalnych producentów żywności to zazwyczaj ich własny region zamieszkania. W wielu regionach utworzyły one lokalne sieci żywnościowe do współpracy w zakresie marketingu i wymiany informacji. Lokalne sieci spożywcze w regionie BSR podkreślają potrzebę wdrożenia opłacalnych rozwiązań dystrybucyjnych w zakresie dostarczania produktów żywnościowych z gospodarstw rolnych do lokalnych restauracji (gospodarstw turystycznych/sklepów/branż). Celem obecnego projektu jest opracowanie zrównoważonego i możliwego do przeniesienia modelu biznesowego dla dystrybucji B2B stosowanego w lokalnych sieciach żywnościowych ustanowionych przez lokalnych producentów i dostawców żywności na obszarach wiejskich BSR. Model umożliwi ustanowienie płynnych krótkich łańcuchów dostaw na poziomie lokalnym i regionalnym, oferując możliwości rozwoju i poprawy wyników biznesowych MŚP działających w lokalnym sektorze żywnościowym na obszarach wiejskich. Głównym oczekiwanym rezultatem jest poprawa zdolności krajowych i regionalnych organizacji z 10 krajów do wspierania lokalnych sieci żywnościowych z obszaru BSR, zainteresowanych uruchomieniem dystrybucji B2B lokalnych produktów spożywczych w modelu biznesowym i innowacjach procesowych.

List of partners / Lista Partnerów:

 • The Ministry of Rural Affairs of the Republic of Estonia (Estonia)
 • Latvian country tourism association (Latvia)
 • Mecklenburg-Vorpommen Tourist Board (Germany)
 • Ystad Municipality (Sweden)
 • Latvian Agricultural Organiztion Cooperation Council (Latvia)
 • Business Region Esbjerg (Denmark)
 • Norwegian Rural Tourism and Local Food association- HANEN (Norway)
 • NGO Estonian Rural Tourism (Estonia)
 • Estonian Chamber of Agriculture and Commerce (Estonia)
 • Pskov Agrotechnical College (Russian Federation)
 • State Committee of the Pskov region for economic development and investment policy (Russian Federation)
 • Lahti University of Applied Sciences (Finland)
 • Lithuanian countryside tourism association (Lihtuania)
 • „Polish Nature” Foundation (Poland)

Project budget information / Informacja o budżecie:

Total project budget / Całkowita wartość 2 436 479 EUR, including ERDF support / EFRR 1 624 240,15 EUR, Norwegian support 144 454 EUR and ENI support 45 239,55 EUR.

 

Project period / Okres realizacji:

01.10.2017 – 31.03.2021

Project contact / Kontakt:

 

Aneta Mazurek – coordinator / Koordynator
e-mail: dompodsosnami@interia.pl
phone / telefon : +48 501 774 502

PODPISANIE umowy na realizację projektu

W dniu 17 listopada 2017 roku w Berlinie, została podpisana umowa na realizację projektu pomiędzy jego Liderem – Ministerstwem Spraw Wiejskich Republiki Estońskiej i Partnerem – Fundacją Natura Polska. Obie strony uzgodniły tym samym zakres współpracy, której celem jest realizacja projektu Baltic Sea Food.

SIGNING the contract for the implementation of the project

On 17 November 2017 in Berlin, a contract was signed for the project implementation between its Leader – Ministry of Rural Affairs of the Republic of Estonia – „Polish Nature Foundation“. Both sides agreed on the scope of cooperation, which is aimed at realization of the Baltic Sea Food project.

Podsumowanie pracy zespołu projektowego

Podsumowano spotkanie zespołu projektowego Baltic Sea Food, które odbyło się na początku kwietnia w Ystadt i na wyspie Bornholm. W imieniu Fundacji Natura Polska obecni na nim byli Aneta Mazurek – koordynator projektu oraz Tomasz Kulik ekspert i przedstawiciel Klastra Żywności z Wałbrzycha. Na warsztatach omówiono dalsze działania projektowe a dzięki gminie Ystad wszyscy uczestnicy mieli świetną okazję odwiedzić kilku lokalnych przedsiębiorców w regionie, aby sprawdzić, w jaki sposób organizowane są tam modele łańcucha dostaw i dystrybucji. Odwiedzili też Bondens Skafferi, gdzie wyjaśniono, jak działa ich model dystrybucji. To model, którego wszyscy z pewnością będą używać jako przykład. W Bornholm odwiedzono Gaarden-Bornholms Madkulturhus, czyli miejsce, w którym spotkać można lokalnych producentów żywności. Wizyta w ramach projektu i warsztaty, pokazały sposoby dystrybucji i współpracy pomiędzy podmiotami. Partnerzy projektu mogli zainspirować się nowymi praktykami, które będą mogli wykorzystać w swoich krajach.

Info seminaria BSF

W dniu 30 kwietnia 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu miało miejsce pierwsze info seminarium dla członków Sieci Dziedzictwo Kulinarne Wielkopolska i innych osób zainteresowanych żywnością lokalną. W trakcie seminarium Aneta Mazurek, koordynatorka projektu, przedstawiła projekt, jego dotychczasowe wyniki i przeprowadzone badania oraz jego dalsze cele. Ciekawe wystąpienie wygłosił Piotr Mielczarek, który mówił o żywności lokalnej w restauracji z punktu widzenia szefa kuchni: dostępność, jakość, sezonowość produktów. Kolejną prezentacja prof. dr Piotra Trąpczyńskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dotyczyła zarysu modelu biznesowego B2B dla regionu w odniesieniu do żywności lokalnej i jej dystrybucji. Seminarium zakończyło się wspólnym posiłkiem i dalszymi rozmowami na temat realizowanego projektu.

Kolejne info seminarium projektu Baltic Sea Food odbyło się 10 czerwca w Wielkopolskim Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. Tym razem w trakcie spotkania wiele uwagi poświęcono zagadnieniom marketingowym. Główną prezentację pn. „Marketing żywności lokalnej w ujęciu B2B: ujęcie ogólne, branding, storytelling” przedstawił Cezary Molski. Kolejną była prelekcja pod tytułem „Opakowanie w żywności lokalnej – jak je przygotować, w jaki sposób może pomóc sprzedać produkt”.

Bardzo interesującym punktem programu było wystąpienie prof. dr. Piotra Trąpczyńskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który mówił o Business Model Canvas – co to za narzędzie biznesowe, jak je stosować, jakie może przynieść efekty, co spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników seminarium. Spotkanie tradycyjnie zakończyło się wspólnym posiłkiem uczestników seminarium.

Warsztaty z modelu biznesowego

W projekcie Baltic Sea Food w Polsce przeprowadzane są przez Fundację Natura Polska kolejne działania. Dotychczas odbyły się liczne seminaria informacyjne dotyczące celu i zakresu działań w projekcie na których pokazano schemat modelu biznesowego, na którym opiera się model działania w nowych sieciach żywności lokalnej. Przybliżono też główne zasady jego działania oraz ich terminarz. Regionem pilotażowym w projekcie jest sieć Dziedzictwo Kulinarne – Wielkopolska i tam odbywają się teraz konkretne działania. Wyłoniono firmy, które biorą udział w pilotażu nowego modelu biznesowego a także eksperta biznesowego, który zbudował plan operacyjny działań oraz przeprowadza liczne konsultacje z podmiotami w regionie pilotażowym.
W trakcie konsultacji oraz wspólnych warsztatów roboczych, został wypracowany schemat biznesowy. Zajęto się również działaniami logistycznymi i kwestiami finansowymi, zarówno w poszczególnych firmach, jak i w nowo utworzonej sieci żywności lokalnej. W marcu rozpocznie się testowanie nowego modelu biznesowego w praktyce, a latem będzie on ewaluowany i zostaną sprawdzone efekty jego działania. Projekt i udział w nowej sieci dystrybucji żywności lokalnej spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem, wobec czego sieć stale poszerza się o nowe podmioty, co wróży sukces nowego modelu. Zostały nawiązane też nowe kontakty między firmami, powstały nowe kanały dystrybucyjne żywności lokalnej, a to stanowi szansę na dalszą dobrą współpracę w przyszłości. Na stronie internetowej www.naturapolska.eu znajdują się do pobrania odpowiednie materiały projektu: model biznesowy i podręcznik użytkownika.

Spotkanie Partnerów w Danii

Za nami kolejne spotkanie robocze Partnerów projektu Baltic Sea Food. W dniach 3-4 marca 2020 nasz zespół projektowy odbył je w Esbjerg – Dania. Celem spotkania było omówienie dotychczasowych postępów projektu i omówienie kolejnych kroków z naszymi regionami pilotażowymi w każdym kraju.

Warsztaty kulinarne w Chobienicach

W czwartek 08 października 2020 odbyły się w Chobienicach koło Wolsztyna (Ostoja Chobienice) kolejne warsztaty realizowane przez Fundację Natura Polska w ramach międzynarodowego projektu Baltic Sea Food. W programie spotkania przedstawiono dotychczasowe efekty i wniosku z realizacji projektu, przykłady dobrych praktyk, wyniki badań, potrzeb i barier współpracy podmiotów członkowskich Sieci Dziedzictwa Kulinarnego i pomysły na przyszłość.
Odbyła się także dyskusja pomiędzy uczestnikami spotkania a następnie przedstawiono przykłady działań z doświadczeń platformy dystrybucyjnej („huba”) biorącego udział w projekcie, z naciskiem na działania wypracowane w trakcie projektu Baltic Sea Food.
Następnie odbył się warsztatowy pokaz kulinarny z udziałem szefa kuchni z wykorzystaniem produktów pochodzących z Sieci.
Uczestnikami warsztatów byli przedstawiciele regionu pilotażowego obejmującego Sieć Dziedzictwa Kulinarnego – Wielkopolska. Realizacja projektu potrwa do końca marca 2021.

Konferencja końcowa w projekcie Baltic Sea Food

Fundacja Natura Polska oraz partnerzy projektu, mają zaszczyt zaprosić na konferencję podsumowującą międzynarodowy projekt Baltic Sea Food. Konferencja odbędzie się w wersji online w czwartek 25 marca (początek o godz. 9.30).

W trakcie konferencji zostaną omówione główne rezultaty projektu oraz praktyczne doświadczenia w dystrybucji żywności lokalnej w ujęciu B2B. Pokazane będą również rozwiązania dystrybucyjne z Meklemburgii/Pomorza Przedniego i Estonii. W ostatniej części spotkania zostaną poruszone zagadnienia dotyczące przyszłości sektorów żywności lokalnej i turystyki kulinarnej. Po przerwie zaprosimy Państwa na dalszą część konferencji, tym razem już krajowej, na której również zaproponujemy interesujące wystąpienia dotyczące żywności lokalnej i turystyki, opowiemy o tym, co udało się osiągnąć w Polsce w trakcie projektu, pokażemy inspirujące rozwiązania dystrybucyjne.

Bardzo prosimy o wypełnienie załączonej karty uczestnictwa i jej odesłanie na adres mail: dompodsosnami@interia.pl, ponieważ tylko osoby zarejestrowane otrzymają link do udziału w konferencji. Na zgłoszenia czekamy do poniedziałku 8 marca.

KONFERENCJA końcowa projektu Baltic Sea Food

W czwartek 25 marca 2021 odbyła się konferencja online, podsumowująca międzynarodowy projekt Baltic Sea Food. Udział w spotkaniu wzięło ponad 200 osób z 10 krajów basenu Morza Bałtyckiego. Koordynator projektu Silja Lehtpuu opowiedziała o działaniach i osiągnięciach projektu. Następnie o rezultatach pilotażu projektowego w regionach opowiedział Niclas Fjaellstroem, partner projektowy i koordynator Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinarnego.
W dalszej części konferencji Dörte Wollenberg – prezes kooperatywy spożywczej ELG Mecklenburgische Schweiz eG, opowiedziała o działaniu platformy handlowej online dla produktów regionalnych „Die Meck – Schweizer“. W dalszej części programu Kristjan Peäske z Estonii przybliżył działania sieci spożywczej i marketu online „Z gospodarstwa do domu”. Uczestnicy konferencji mieli też okazję wysłuchać Silji Luide, krytyka i blogerki kulinarnej z Estonii, która opowiedziała o oczekiwaniach gości wobec oferty kulinarnej turystyki wiejskiej. O trendach i wizji sektora turystyki kulinarnej mówił Nick Hall, jeden z czołowych ekspertów na świecie w dziedzinie trendów cyfrowych i transformacji w turystyce.

W części końcowej konferencji odbyła się jej polska część związana z podsumowaniem projektu w naszym kraju. Efekty projektu zaprezentowała Aneta Mazurek – koordynator projektu. Odrębnie uczestnicy spotkania wysłuchali Justyny Gray z Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, która przedstawiła działania związane z promocją produktów lokalnych na terenie województwa lubuskiego.

Share This