Zapytania cenowe

1. Wicina jako przykład upowszechniania kultury lużyckiej

2. Zapraszamy turystów do Jabłońca

3. Promocja pomników przyrody w obszarze działania Grupy Łużyckiej

4. Wyposażenie obiektu sportowo-rekreacyjnego na działce nr 139 w Lubomyślu

5. Utworzenie miejsca rekreacji poprzez zagospodarowanie terenów

6. Oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Łużyckiej Lokalnej Grupy Rybackiej

7. Guzów – witamy turystów

8. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Krośnieńsko – Gubińskiej Grupy Rybackiej

9. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej Partnerstwo Jezior

10. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Lokalnej Grupy Rybackiej Dolnośląska Kraina Karpia

11. Zabezpieczenie i oznakowanie pomników przyrody w obszarze działania Stowarzyszenia Sieja

12. Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego

12.1. Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego

12.2. Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego

12.2.1. Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego

12.2.2. Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego

12.2.3. Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego

12.2.3.1 Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego

12.2.3.2 Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego

12.3. Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego

12.3.1 Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego

12.4.1 Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego

12.5 Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego

12.5.1 Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego

12.5.2 Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego

12.5.3 Wdrożenie zintegrowanej platformy e-usług w partnerskich gminach powiatu żarskiego i żagańskiego

15.2 Zdrowa Ryba na nowych szlakach turystycznych Pojezierza Dobiegniewskiego

16 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na obszarze Borów dolnośląskich

17.1 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu

17.2 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu

17.3 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu

17.4 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu

17.5 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimat

17.6 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu

17.7 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu

17.8 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu

17.9 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu

17.10 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu

17.11 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu

17.13 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.14 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.15 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.16 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.17 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.18 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.19 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.20 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.21 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.22 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.23 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.25 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.26 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.27 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.28 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.29 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.30 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.31 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.32 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.33 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.34 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu
17.35 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu

17.36 Sieć współpracy organizacji pozarządowych pogranicza polsko-niemieckiego na rzecz ochrony klimatu

18.1 WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
18.2 WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
18.3 WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
18.4 WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
18.5 WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
18.6 WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
18.7 WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
18.8 WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym
18.9 WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym

18.13 WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym

18.14 WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym

19. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na obszarze Borów Dolnośląskich – II etap
Share This