W dniu 25 kwietnia br. Komitet Sterujący Funduszem Małych Projektów programu Polska – Saksonia 2021-2027 w Euroregionie Nysa, przyznał dofinansowanie na trzy projekty naszej organizacji przygotowane wraz z niemieckimi Partnerami – Stowarzyszeniem Güsa e.V. oraz Förderverein Lausitzer Findlingspark Nochten e.V.

Pierwszy projekt pn. „Poznajemy produkty regionalne na niemiecko-polskim pograniczu” skupi się na realizacji IV polsko-niemieckiej WYSTAWY produktów regionalnych w Lubomyślu (Park-03 sierpnia 2024) oraz organizacji wycieczki do Niemiec związanej z poznawaniem lokalnych produktów (manufaktura musztardy w Bautzen).

Drugi projekt pn. „Turystyka w transgranicznym geoparku UNESCO Łuk Mużakowa – historia i nowe wyzwania” realizowany będzie wspólnie z łęknickim Stowarzyszeniem Geopark Łuk Mużakowa i zakłada prezentacją dotychczasowych dokonań współpracy transgranicznej oraz przyszłych wyzwań dla rozwoju Geoparku Łuk Mużakowa. Działania projektu to organizacja wystawy plenerowej, konferencja z wyjazdem studyjnym podsumowująca 20-lecie działalności Stowarzyszenia, film-reportaż związany z historią Geoparku oraz warsztaty geologiczne i dedykowane turystom materiały promujące Łuk Mużakowa.
Trzeci projekt pn. „10 lat doświadczeń dla współpracy sektora NGO na polsko-saksońskim pograniczu” ma na celu pokazanie, że współpraca transgraniczna jest szansą na rozwój działalności organizacji pozarządowych położonych przy granicy niemiecko-polskiej. Partnerzy projektu chcą podzielić się wiedzą prezentując dobre praktyki współpracy, które obejmują różne dziedziny życia społecznego jak dziedzictwo kulturowe, ochronę klimatu, kulturę i współpracę. W tym celu konieczna jest dalsza integracja całego transgranicznego środowiska NGO i promocja tej współpracy. W projekcie zaplanowano dwa pakiety działań związane z: 1. Integracją organizacji pozarządowych saksońsko-polskiego pogranicza (wycieczka, wyjazd studyjny, wystawa projektów) 2. Prezentacją dotychczasowych doświadczeń współpracy transgranicznej oraz przyszłych wyzwań dla rozwoju sektora NGO (seminarium z wyjazdem studyjnym, publikacja, promocja projektu).
Dofinansowanie na wszystkie te projekty wyniesie około 400 tys. zł. a ich realizacja rozpocznie się w maju i zakończy w lutym 2025 roku.

Zapraszamy do udziału w działaniach projektowych!

Informacja o wszystkich dofinansowanych projektach znajduje się w załączeniu.

Share This