Jak ograniczyć powstawanie odpadów? Produkujemy ich rocznie około 311 kg na osobę. O tym wszystkim będziemy rozmawiać 5 września 2020 w Żarach podczas Święta Lasu i Ochrony Klmatu.
Share This