W sobotę 10 października w Nowogrodzie Bobrzańskim odbył się organizowany przez naszą Fundację polsko-niemiecki rajd rowerowy, który był jednocześnie podsumowaniem projektu pn. „Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim”. Jego uczestnicy spotkali się w Nowogrodzie Bob., aby przejechać na rowerach trasę nowo oznakowanego szlaku rowerowego z Nowogrodu Bob. przez Łagodę, Krzywą, Cieszów i z powrotem do Nowogrodu Bob. Oprócz przejazdu rowerami po trasie szlaku (z udziałem naszego Partnera z Forst), zaprezentowano walory turystyczne okolic a uczestnicy projektu wzięli udział w konkursach wiedzy związanych z turystyką rowerową. W drugiej części dnia rowerzyści zwiedzili tereny byłej fabryki amunicji DAG.

W ramach projektu odbył się też wcześniej (5 września w Forst) rajd rowerowy szlakiem lokalnych atrakcji regionu Forst. Jego uczestnicy przejechali trasę Weisspagker Berg – Gosda – Klinger See – Klein Jamno i z powotem do Forst. Poza tym udało się zwiedzić miejscowy zabytkowy młyn.

Celem projektu jest pogłębienie współpracy partnerskiej, wzmocnienie wzajemnego zaufania i pokonywanie mentalnych, kulturowych oraz językowych barier poprzez rozbudowę sieci szlaków rowerowych.
W ramach pozostałych działań projektowych opracowano koncepcję nowych szlaków rowerowych w gminie Nowogród Bob. i ich połączenia z miastem Forst. Poza tym wyznaczono i oznakowano nowy rowerowy szlak turystyczny (czerwony) na trasie Nowogród Bobrzański-Łagoda-Nowogród Bobrzański (27 km). Uzupełnieniem projektu jest wydana mapa z naniesionym nowym szlakiem oraz planowanymi trasami do realizacji w przyszłości.

Więcej informacji o projekcie wraz z opisem zrealizowanych działań oraz relacją z obu rajdów rowerowych jest umieszczona na stronie internetowej: www.roweremnapograniczu.eu

Partnerem projektu jest Stowarzyszenie Land & Leute Region Lausitzer Neisse e.V. z Forst a wsparcia merytorycznego udzieliło nam Stowarzyszenie FIBER i Urząd Miasta i Gminy w Nowogrodzie Bobrzańskim. Dziękujemy!
Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr w ramach programu Brandenburgia-Polska oraz z budżetu Państwa.

 

Share This