Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr przyznał dofinansowanie na trzy projekty naszej Fundacji. Dzięki temu będziemy mogli realizować nowe działania w 2022 roku. Dwa pierwsze projekty to kontynuacja tworzenia szlaków turystycznych w gminie Nowogród Bobrzański w tym nad rzeką Bóbr, połączonych ze szlakami realizowanymi przez nas wcześniej w gminie Żary.

Działania będą polegać na znakowaniu nowych tras, wydaniu publikacji z mapą szlaków i atrakcji turystycznych oraz organizacji czterech wycieczek rowerowych (dwie z nich po niemieckiej stronie w Forst).
Trzeci projekt obejmie promocję północnej części Łuku Mużakowa, bo jak wiemy Łuk Mużakowa to nie tylko Łęknica z przepięknym Parkiem Mużakowskim i przyległą ścieżką po byłej kopalni Babina (na południu Łuku) , ale też mało znane Pojezierze Antropogeniczne wokół Tuplic, które w tym projekcie będzie prezentowane. Dlatego też oznakujemy i wydamy mapę pokazującą zbiorniki po byłych kopalniach węgla brunatnego wokół Tuplic i Trzebiela oraz zorganizujemy dwie wycieczki pieszo-rowerowe w Tuplicach (Duży Staw i zbiorniki wokół) oraz wycieczkę na zbiornik Felixsee koło Doebern z wejściem na wieżę widokową.

Dofinansowanie do tych projektów to około 46 tys. EUR i możliwe jest ono dzięki polsko-niemieckiemu programowi współpracy Interreg Va Brandenburgia-Polska.

Zapraszamy do udziału we wszystkich wydarzeniach realizowanych w ramach tych projektów!

Share This