Fundacja Natura Polska i Stowarzyszenie Land & Leute Region Lausitzer Neisse e.V. z Forst informują o zakończeniu projektu, którego celem było pogłębienie współpracy partnerskiej i wzmocnienie wzajemnego zaufania poprzez rozbudowę sieci szlaków rowerowych. W ramach działań projektowych został wykonany nowy (rowerowy) szlak turystyczny (niebieski) na trasie Nowogród Bobrzański-Łagoda-Wysoka-Pajęczno-Sterków-Podgórzyce-Turów-Nowogród Bobrzański (28,5 km) i folder prezentujący trasę szlaku oraz lokalne atrakcje turystyczne. W kwietniu zorganizowano polsko-niemiecki rajd rowerowy w Forst a 04 czerwca br. odbył się drugi rajd (z udziałem blisko 60 osób) na trasie nowego szlaku rowerowego podczas którego była okazja do odwiedzin lokalnej winnicy w Sterkowie. Więcej informacji o projekcie wraz z opisem zrealizowanych działań, znajduje się na stronie internetowej: www.roweremnapograniczu.eu Dziękujemy za pomoc w realizacji projektu Stowarzyszeniu FIBER z Nowogrodu Bobrzańskiego. Projekt „Nowe szlaki rowerowe na pograniczu polsko-niemieckim – III etap” jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).
Share This