WIKT – Wsparcie działań na rzecz ochrony klimatu w regionie transgranicznym

Głównym celem projektu jest wsparcie rozwoju kompetencji instytucji rejonu wsparcia oraz kreowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony klimatu poprzez wdrożenie akcji na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności.

Efektem współpracy partnerów z Polski i Niemiec są różnorodne działania angażujące mieszkańców pogranicza o charakterze spotkań z wymianą poglądów (debaty, szkolenia, warsztaty, konferencje). Drugi obszar działań projektu obejmie m.in. akcje sprzątania odpadów, zakładania łąk kwietnych i wysokich rabat oraz piknik klimatyczny.

Godnym uwagi rezultatem projektu będą szkolenia dla szkół i dorosłych (np. z zakładania łąk kwietnych i ogrodów dla owadów, detektywi wodni, edukatorzy). Ponadto przygotowane są liczne materiały (gra edukacyjna, broszury, wystawa objazdowa, foldery, monografie, ścieżki edukacyjne itd.) oraz internetowa baza wiedzy o ochronie klimatu, będące źródłem wiedzy o ochronie klimatu i sposobach jego ochrony.

Okres realizacji projektu:
01.07.2020 – 30.12.2022

Wartość projektu:
706.083,45 €, dofinansowanie z Unii Europejskiej: 85 %

Więcej informacji o projekcie na: www.wikt.info

Partner wiodący
Partnerzy projektu
Polsko-niemiecki festiwal muzyczny „Szlakiem Gustava Heinze” cz.II

W ramach projektu zorganizowano cykl koncertów (Görlitz, Lubomyśl, Żary, Biedrzychowice) poświęconych popularyzacji postaci Gustava Heinze. Ponad to wydano publikację o jego dziełach – wykonanych organach oraz wystawę plenerową prezentującą jego twórczość. Gustav...

Polsko-niemieckie spotkania muzyczne na szlaku Gustava Heinze

W ramach projektu zorganizowano cykl koncertów (Görlitz, Żary, Bieniów) poświęconych popularyzacji postaci Gustava Heinze. Ponad to wydano publikację i zainstalowano ścieżkę edukacyjną o jego twórczości w Bieniowie. Gustav Heinze to urodzony w Bieniowie pod Żarami i...

Razem dla lasu i ochrony klimatu na pograniczu polsko-saksońskim

W ramach projektu zorganizowano w Żarach polsko-niemieckie ”Święto lasu i ochrony klimatu”, którego celem była edukacja mieszkańców regionu związana z ekologią, ochroną klimatu i promocją walorów przyrodniczych lasów obszaru wsparcia. Podczas imprezy zaprezentowało...

Poznajemy produkty regionalne na polsko-niemieckim pograniczu

W ramach projektu zorganizowano polsko-niemiecką wystawę produktów regionalnych w Lubomyślu. Podczas imprezy odbyły się liczne prezentacje, degustacje, konkursy i pokazy związane z produktami lokalnymi. W programie wystawy znalazły się także występy zespołów...

Współpraca sektora NGO na pograniczu polsko-niemieckim

W ramach projektu zorganizowano wyjazd studyjny poznajemy pogranicze polsko-niemieckie ze zwiedzaniem zielonych miejsc w tym Parku Rododendronów w Kromlau, Leśnej Kolejki Mużakowskiej w Weisswasser, Parku Głazów Narzutowych w Nochten i miejskich dziedzińców w Görlitz....

Rowerem przez powiat żarski

Projekt był kontynuacją realizowanych w latach 2013-2014 działań polegających na utworzeniu sieci szlaków rowerowych w gminie ŻaryZostały wytyczone dwa szlaki rowerowe na trasie Miłowice - Mirostowice Górne-Łaz-Żary oraz Żary-Olszyniec-Złotnik-Gorzupia z miejscami...

Polsko-Niemieckie spotkania z Lasem

Projekt był skierowany do mieszkańców pogranicza oraz podmiotów związanych z lasem i zainteresowanych tematyką leśną z Polski i Niemiec. Działania, które podjęliśmy w ramach projektu to m.in.: organizacja imprezy plenerowej "Polsko-Niemieckie Święto Lasu" w dniu...

Share This