W czwartek 15 grudnia br. w siedzibie Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr w Gubinie, odbyło się posiedzenie Komisji oceniającej projekty realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów finansowane z programu współpracy Interreg Brandenburgia-Polska. Na posiedzeniu zatwierdzono wszystkie złożone przez Fundację Natura Polska projekty na łączną wartość dofinansowania 77.000 EUR. Dzięki temu będzie mogło zostać zrealizowanych wiele lokalnych transgranicznych polsko-niemieckich przedsięwzięć. Dziękujemy! Poniżej krótka informacja o tytule, zakresie i planowanych działaniach pięciu dofinansowanych projektów, które zostaną zrealizowane do czerwca 2023 roku.

1.Kraina parków, dworów i pałaców – wspólne dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe na pograniczu polsko-niemieckim (dwa wyjazdy studyjne w Polsce i Niemczech ze zwiedzaniem interesujących parków, pałaców i dworów, publikacja o obiektach z mapką i film promocyjny)

2.Polsko-niemiecki szlak kamiennych drogowskazów II etap (dwa wyjazdy studyjne ze zwiedzaniem Muzeum Drogowskazów i Lubuskim Centrum Browarnictwa w Witnicy oraz szlaku drogo-wskazów ze zwiedzaniem winnicy w Wiechlicach, wystawy plenerowe prezentujące szlak drogowskazów, kalendarz promocyjny, renowacja kilku wybranych drogowskazów)

3.Polsko-niemiecki piknik klimatyczny – Krosno Odrzańskie 03 czerwca 2023 (szereg pokazów i warsztatów na temat działań jakie możemy podejmować na rzecz ochrony klimatu w tym odnawialne źródła energii)

4.Tworzymy dobry klimat – współpraca organizacji pozarządowych na polsko-niemieckim pograniczu (warsztaty ochrony drzew z pielęgnacją alei kasztanów przy drodze gminnej Drzeniów-Świbinki w gminie Tuplice oraz powstanie muralu o ochronie drzew i organizacja seminarium współpracy NGO w Łagowie)

5.Współpraca miłośników kolei dla zachowania pamięci o tradycjach kolejowych polsko-niemieckiego pogranicza (spotkanie miłośników kolei z prelekcją o nieczynnej linii kolejowej nr 365 Łęknica-Tuplice-Lubsko-Stary Raduszec, wyjazd studyjny ze zwiedzaniem linii oraz zawody w jeździe drezyną w Lubsku, publikacja i wystawy plenerowe o linii 365, organizacja pikniku kolejowego w Muzeum Kolejowym w Letschin – 18.05.2023).
Zapraszamy do udziału!

Share This