W Nadleśnictwie Lipinki rozmawialiśmy wczoraj (01 lutego) o konieczności dalszego utrzymania Placu edukacji i rekreacji w żarskim Zielonym Lesie. Powstała tam blisko 10 lat temu siłownia pod chmuką wraz z elementami towarzyszącymi. Finansowanie zapewniły firmy Swiss Krono i Tempus Polska. W kolejnym etapie dołożyły się inne podmioty (miasto Żary, Nadleśnictwo Lipinki, Starostwo Powiatowe i gmina Żary). Niestety wszystko zużywa się i potrzeba kolejnych nakładów, żeby przeprowadzić konserwację. Poza tym na bieżąco ponoszone są koszty wywozu śmieci przez Nadleśnictwo oraz ubezpieczenia wypadkowego, za które płaci w całości Fundacja Natura Polska.
Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele Nadleśnictwa, gminy Żary (Wójt Leszek Mrożek), miasta Żary i Starostwa Powiatowego. Wszyscy zgodnie stwierdzili potrzebę przeprowadzenia prac i chęci partycypacji w zadaniu, ale też zaproponowali drobną rozbudowę siłowni o minimum dwa kolejne sprzęty. Wszystko dlatego, że miejsce to jest wręcz oblegane i rzeczywiście dobrze służy użytkownikom Zielonego Lasu. Zebrani uzgodnili dalszy harmonogram działań z którego wynika, że jest szansa na realizację prac jeszcze w tym roku lub ostatecznie na początku przyszłego roku. Dziękujemy za udział wszystkim obecnym i jak zawsze – Zapraszamy do odwiedzenia Zielonego Lasu!
Share This