W czwartek 27 kwietnia 2023 w Regionalnym Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, odbyło się seminarium dla producentów lokalnych w ramach projektu Bascil dofinansowanego z programu Interreg Morza Bałtyckiego. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Natura Polska wraz z Lubuskim Centrum Produktu Regionalnego. Celem spotkania było wypracowanie rozwiązań w zakresie nowych kanałów dotarcia do klienta bezpośredniego w dziedzinie turystyki kulinarnej w tym organizacja warsztatów fotografii. Podczas seminarium jego uczestnicy zdobyli wiedzę i umiejętności robienia zdjęć produktów, ich obróbki oraz pisania skutecznych opisów produktów na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Warsztaty obejmowały prezentacje teoretyczne, dyskusje i ćwiczenia praktyczne. Odrębnie koordynator projektu BASCIL w imieniu Fundacji Natura Polska Aneta Mazurek przedstawiła cele, efekty, harmonogram i etapy działań przedsięwzięcia. Podczas Forum zaprezentowano plan działań związanych z wdrożeniem projektu BASCIL
Share This