W sobotę 29 kwietnia 2023 realizowane było kolejne w tym roku wydarzenie projektowe związane z polsko-niemiecką współpracą transgraniczną w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr. W ramach II etapu projektu prezentującego powstały w ubiegłym roku SZLAK kamiennych drogowskazów, zorganizowano wycieczkę po „zagłębiu” drogowskazów jakim są Wiechlice koło Szprotawy. Uczestnicy wydarzenia mogli dzięki temu zobaczyć kilkanaście ciekawych drogowskazów i poznać ich historię. Ten fragment wycieczki poprowadziła Aniela Cichalewska z Muzeum Ziemi Szprotawskiej. Ponad to zwiedzili również winnicę w Pałacu Wiechlice i lokalny targ produktów regionalnych. W ramach projektu wydano także pamiątkowy kalendarz i kamienne upominki, zorganizowano wystawę plenerową o szlaku drogowskazów a sześć z nich zostało odnowionych.

Partnerem w projekcie jest Stowarzyszenie Region Łużyce Land&Leute z Forst. Dziękujemy za udział w projekcie!
Projekt jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia-Polska w Euroregionie Sprewa-Nysa-Bóbr).

Share This