Co z tym klimatem? Fundacja Natura Polska otrzyma dofinansowanie na projekt pn. PROADAPT Pogranicze przyjazne klimatowi – wspomaganie decyzji w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmiany klimatu. Projekt przygotowano w Partnerstwie z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Fundacją Ekologiczną Zielona Akcja i partnerem z Niemiec – SAPOS. Wartość projektu to około 5,4 mln PLN (dotacja ok. 4,4 mln) z czego dofinansowanie dla naszej organizacji wyniesie blisko 1 mln PLN. Co planujemy za to zrobić?

 • dwie wizyty studyjne z prezentacją dobrych praktyk klimatycznych
 • działania adaptacyjne do zmian klimatu (trzy ogrody deszczowe, dwie zielone ściany, trzy mini strefy bioróżnorodności, 20 nowych zbiorników na wodę deszczową)
 • szkolenia dla władz lokalnych na temat tworzenia i zarządzania zieloną i niebieską infrastrukturą
 • warsztaty o błękitnej i zielonej infrastrukturze
 • publikacje obejmujące katalogi rekomendacji do działań adaptacyjnych (praktyczny poradnik o tworzeniu niebiesko-zielonej infrastruktury, poradnik klimatyczny o adaptacjach do niekorzystnych zmian klimatu -susza i burze oraz oszczędzaniu wody i jej retencji)
 • akcję klimatyczną „Razem sprzątamy las”
 • wystawy plenerowe o zielonej i niebieskiej infrastrukturze oraz wybranych dobrych praktykach w ochronie klimatu
 • filmy edukacyjne (promujące dobre praktyki w ochronie klimatu)
 • trzy pikniki klimatyczne (organizacja pokazów plenerowych jak mieszkańcy mogą chronić klimat)
 • ścieżkę edukacyjną w Jasieniu na temat zielonej i niebieskiej infrastruktury – jak ją tworzyć i chronić oraz wybrane dobre praktyki w ochronie klimatu
 • mural edukacyjny o ochronie klimatu
 • dwa Szkolne Dni Klimatu (organizacja pokazów i prezentacji na temat ochrony klimatu bezpośrednio w szkołach)

Będziemy też odpowiedzialni za promocje całego projektu. W ramach dofinansowania otrzymamy też wsparcie na personel i jego niezbędne wyposażenie.

Wiele działań będzie realizowanych także w projekcie przez naszych Partnerów. O szczegółach będziemy informować. Projekt rozpocznie się w II kwartale 2024 roku i potrwa 3 lata.

Już teraz zapraszamy do udziału w wydarzeniach projektu i skorzystania z jego produktów.

Informacja o dofinansowanych projektach znajduje się na stronie Wspólnego Sekretariatu programu Polska-Saksonia:
https://pl.plsn.eu/…/komitet-monitorujacy-2021-2027…

Share This