Dzięki porozumieniu firm Swiss Krono Sp. z o.o. i Tempus Polska Sp.j. – Kamieniarstwo oraz gminy miejskiej Żary, gminy wiejskiej Żary, Starostwa Powiatowego w Żarach i Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Lipinki – przeprowadzono roboty modernizacyjne oraz rozbudowę PLACU edukacji i rekreacji w żarskim Zielonym Lesie.
Prace polegały na: serwisie technicznym urządzeń siłowni pod chmurką, odnowie tablic informacyjnych i witaczy, wykonaniu nowego wyposażenia (kosz na odpady i stojak na rowery) oraz rozbudowie siłowni o dwa nowe urządzenia (Twister i Jeździec).

Zadanie zrealizowała Fundacja Natura Polska. Dziękujemy za współpracę wszystkim Partnerom! Dziękujemy za sfinansowanie przedsięwzięcia i zaangażowanie przy pracach serwisowych Panu Ryszardowi Sękowi.
Zapraszamy do Zielonego Lasu!

Partnerzy spotkali się w Zielonym Lesie na podsumowaniu projektu w środę 15 listopada br. Na pierwszym zdjęciu stoją od lewej: Anna Balcewicz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Żarach, Małgorzata Issel Vice Starosta Powiatu Żarskiego, Aleksander Czaplicki kierownik działu marketingu Swiss Krono Sp. z o.o., Katarzyna Wagner Asystent Prezesa Zarządu Swiss Krono Sp. z o.o., Krzysztof Piaseczny Tempus Polska sp.j., Tomasz Żółkiewicz Fundacja Natura Polska, Danuta Madej Burmistrz Miasta Żary, Jan Lesser Nadleśniczy Nadleśnictwa Lipinki i Leszek Mrożek Wójt Gminy Żary. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele PTTK Odział Żary pod przewodnictwem Prezes Elżbiety Łobacz Bącal.

Share This