W dniu 11 grudnia w Zielonej Górze (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego) organizowaliśmy kolejne warsztaty dla producentów lokalnych w projekcie BASCIL. Ich uczestnicy zapoznali się ogólnie z narzędziem biznesowym, jakim jest Business Model Canvas, pracując nad możliwością jego wykorzystania w prowadzonej działalności. Celem warsztatów było pokazanie możliwości jakie dają określone narzędzia w prowadzeniu własnej firmy. Projekt BASCIL jest realizowany i współfinansowany ze środków programu Interreg Baltic Sea Region.
Share This