W dniu 22 stycznia 2024 r. w Radwanowie (Żabi Dwór) koło Nowej Soli, organizowaliśmy kolejne warsztaty Hackathon dla producentów lokalnych w projekcie BASCIL. Hackathon jest innowacyjną formą warsztatową, opartą na intensywnym zaangażowaniu uczestników, działaniu, tworzeniu oraz testowaniu. Istotą zajęć jest świadomość uczestników, że informacja zwrotna jest największą wartością, jaką otrzymują od obecnych osób, które patrzą na budowane oferty z punktu widzenia potencjalnego klienta. Spotkanie o opisanej tematyce miało na celu nie tylko wspieranie lokalnych producentów żywności poprzez rozwój oferty turystyki kulinarnej, ale także angażowanie różnych interesariuszy z branży, w tym LGD, samorządów terytorialnych, agroturystyki oraz sektora HoReCa. Celem zajęć było przede wszystkim wsparcie lokalnych wytwórców żywności w zaprojektowaniu nowej lub rozszerzonej oferty turystyki kulinarnej jako sposobu podniesienia dochodów. Ważnym aspektem było również uczestnictwo w procesie projektowania osób z szeroko pojętego otoczenia branży: LGD, samorządów terytorialnych, agroturystyki i innych osób z branży HoReCa – mieli oni możliwość poznania najnowszych trendów turystyki kulinarnej, uczestnictwa w procesie budowy oferty, jej walidacji i przeniesienia doświadczeń na swój własny grunt. Uczestnicy zidentyfikowali podczas spotkania trendy w turystyce kulinarnej i wypozycjonowali je, jako mające niski lub wysoki wpływ na oferty oraz będące pewną lub niepewną zmianą. Za trendy najbardziej pewne i mające wysoki wpływ na turystykę kulinarną uznano: poznawanie lokalnej kultury przez kuchnię, ekologię, zaufanie procesowi wytwarzania żywności, tradycyjne technologie i autentyczność doznań, produktów, smaków i miejsc.
Projekt BASCIL jest współfinansowany ze środków programu Interreg Baltic Sea Region.
Share This